Welkom

Oprichting

Stichting Overgewicht (hierna te noemen: de Stichting) is opgericht in juni 1998 te Groningen. De Stichting is opgericht door gezondheidszorgmedewerkers die zich zorgen maakten over de toename van obesitas onder de volwassenen in Nederland.

De Stichting is een non-profit instelling en werkt met vrijwilligers. De meeste vrijwilligers komen uit de gezondheidszorg en/of zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van obesitas. In voorkomende gevallen raadplegen zij de adviseurs (huisarts, diabetoloog, psycholoog, bewegingstherapeut) die betrokken zijn bij het werk van de Stichting.

te zwaar voor weegschaal

Doelstelling

Het algemeen doel van de Stichting is specifiek gericht op het helpen van volwassenen met (morbide) obesitas bij het afvallen en het aanleren van een gezonde eet- en leefstijl.
De Stichting is met name bedoeld voor obese volwassenen met een laag sociaal economische status. Over het algemeen gaat het dan om obese volwassenen met een laag inkomen of uitkeringsgerechtigden.

Methodiek

Tot het jaar 2009 bestond de hulpverlening vooral uit wekelijkse groepsbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten, die het karakter had van een cursusgroep, werd gebruik gemaakt van door de stichting zelfontwikkelde schriftelijk informatiemateriaal over voeding, bewegen en psycho-educatie.
Als ondersteuning bij het afvallen kreeg een ieder een standaard koolhydraat- en energiebeperkte weekmenu van 1300 calorieën, aangepast aan de persoonlijke wensen c.q. mogelijkheden.
In 2010 heeft de verzamelde informatie uit de cursusgroepen en de ervaringen van begeleiders geresulteerd tot het schrijven van een cursusboek over het afvallen in het algemeen en in het bijzonder voor volwassenen met (morbide) obesitas.

De nieuw ontwikkelde methode is mede gebaseerd op zelfhulp. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon met behulp van het boek: "Afvallen met het MO-DIEET®" en online begeleiding in staat wordt gesteld zelf maatregelen te nemen om in de eigen leefomgeving verantwoord af te vallen en/of op gewicht te blijven.
DE ONLINE BEGELEIDING BIJ HET BOEK IS GEHEEL GRATIS!

Voor wie

In eerste instantie is het boek geschreven als cursusboek voor obese cursisten van de Stichting.
In 2014 is besloten de cursusgroepen op verschillende locaties op te heffen en over te stappen op de online begeleiding.

Het boek is ook geschikt om als zelfhulpboek te gebruiken. Iedereen met een BMI (QI) groter dan 30.0 kan dit boek met of zonder begeleiding gebruiken. Gebruik je stap voor stap het MO-DIEET® in het boek dan kan je zonder al teveel moeite afvallen en het verworven lager gewicht behouden.

logo MO-DIEET®